Polityka prywatności2

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej w ramach Serwisu, a także w celach marketingowych Usługodawcy i podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika uprawionym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, jeśli takie uprawnienie przysługuje im zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wszelkich danych osobowych ujawnionych Usługodawcy w celach określonych w pkt 1 powyżej. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel ich przetwarzania.

3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.

4. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu. Cookies umożliwiają zidentyfikowanie Usługodawcy komputera Użytkownika, w celu potwierdzenia, że jego Konto Użytkownika jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawny Login i Hasło. Cookie (ciasteczko) to mały plik tekstowy, który witryna internetowa Usługodawcy zapisuje na urządzeniu użytkownika podczas jej przeglądania. W pliku cookie przechowywane są informacje o przeglądarce użytkownika, mogą także być zapisane inne informacje ułatwiające użytkownikowi korzystanie z zasobów witryny internetowej. Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie oraz usunięcie z urządzenia użytkownika plików cookie. Informacje na temat możliwości kontroli plików cookie na urządzeniu użytkownika można znaleźć na stronach producentów przeglądarek internetowych.

5. Usługodawca informuje, że wskutek Rejestracji przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z Regulaminem, dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, a także dane umieszczone przez Użytkownika na stronach Serwisu po Rejestracji będą udostępnione wszystkim osobom odwiedzającym stronę Serwisu. Na tej samej zasadzie zarejestrowany Użytkownik będzie miał dostęp do danych umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników.

6. Usługodawca zwraca uwagę, że przetwarzanie (w tym udostępnianie) przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych innych osób, niestanowiące przetwarzania wyłącznie w celach osobistych lub domowych, może wiązać się z obowiązkiem spełnienia przez Użytkownika obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

8. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

9. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy pod adres shop@atrwear.com Na ww. adres należy zgłaszać również wszelkie żądania dotyczące danych osobowych szczegółowo określonych w Regulaminie oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

10. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 26.03.2016 r.

10 %

RABATU ZA ZAPISANIE SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów