⚡️WYPRZEDAŻ KOLEKCJI do -70% OFF⚡️

Zwroty, wymiana , reklamacje

ZWROT

Pobierz ->formularz zwrotu wydrukuj go i wypełnij a następnie wyślij zwracany towar do nas na adres:

ATR WEAR Michał Kusina, ul. Guderskiego 26 i, 80-180 Gdańsk

Aktualnie dajemy Tobie aż 60 dni na zwrot towaru :-)

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od wydania Klientowi Towaru.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem wraz ze zwracanym towarem  na następujący adres Sprzedawcy:

ATR WEAR Michał Kusina, ul. Guderskiego 26 i, 80-180 Gdańsk.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego rozsądku. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

WYMIANA

Jeżeli chcesz wymienić produkt np. na inny rozmiar lub model, najpierw dokonaj zwrotu (otrzymasz zwrot pieniędzy na konto), następnie złóż i opłać nowe zamówienie.

Ze względu na często zmieniającą się kolekcję nie prowadzimy typowej wymiany (odkładania towaru i czekania na wysyłkę zwrotną). Dlatego najprostszym sposobem jest zwrot towaru i ponowny zakup. 


REKLAMACJE

W przypadku stwierdzenia wad produktu, jego uszkodzeń powstałych podczas transportu lub niezgodności towaru z towarem zawartym w złożonym zamówieniu Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji towaru zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr.141, poz. 1176 z zm.)

Zgłaszając reklamację każdy Klient jest zobowiązany do przesłania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i formularzem reklamacji >formularz (gdzie należy podać dane zamawiającego, numer zamówienia oraz opisać reklamowaną wadę) na adres: ATR Wear Michał Kusina, ul. Guderskiego 26 i,  80-180 Gdańsk. Klient powinien podać w formularzu dane umożliwiające bezpośredni kontakt np. numer telefonu i/lub adres e-mailowy.

W przypadku reklamacji uzasadnionej np. wad wynikających z winy producenta produkt podlega naprawie lub jeśli naprawa jest niemożliwa, wówczas podlega on wymianie na nowy i jest dostarczony do Klienta na koszt Sprzedawcy.

Reklamacja będzie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie pojawienia się konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 21 dni kalendarzowych.

Gwarancji nie podlegają: uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania produktu, ślady naturalnego zużycia, zabrudzenia, wszelkie uszkodzenia wynikłe wskutek niewłaściwego użytkowania, a także drobne różnice w strukturze i kolorze skóry wynikające z jej naturalnych właściwości. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego użytkowania zakupionego towaru.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl